Irma Björck (1898 - 25.01.1993)

Operasångerska (sopran). Hon debuterade 1925 som Nancy i Martha. I början av karriären tilldelades hon mest s.k. "byxroller". I mitten av 1930-talet övergick hon till mer renodlade sopranroller och mot slutet av 1930-talet och under större delen av 1940-talet sjöng hon främst Wagner. På grund av världskriget kom hon aldrig att göra någon internationell karriär men gästspelade London och Barcelona efter kriget. Hennes sista roll blev Brynhilde i Ragnarök 1949. Utnämnd till hovsångerska. Gift 1918 med generalmajor Gottfrid Björck.

Skivinspelningar
Odeon
Gå din väg, jag levde lycklig, ur "Kavaljererna på Ekeby" / Brita Hertzberg / Ork. / D 6030 / 12"  
Lille Petters resa till månen / Folke Cembraeus / D 1018 / 
Moder, moder, förbarma dig, ur "Kavaljererna på Ekeby" / Brita Hertzberg / Ork. / D 6030 / 12"  
Ollonborrsvisan - Höger ben och vänster ben / Folke Cembraeus / D 1018 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga