Ingeborg Nyberg (13.10.1940 - )

Sångerska och skådespelerska. Född i Sundsvall. Slog igenom i radioprogrammet "Skansenkväll" den 12.08.1952 och filmdebuterade samma år. Gift första gången med violinisten Bengt Åslund. Skadade struphuvudet i en olycka och slutade sjunga. Idag bosatt i Småland. Yngre syster till Martha Nyberg.

Skivinspelningar
Decca
Aftonklockor / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 18.10.1956) / F 44326 / *
Ave Maria / Egon Kjerrmans ork. - Henry Lindroth, orgel (Insp. 13.10.1957) / F 44338 /
Ave Maria / Sune Waldimirs ork. (Insp. 06.09.1952) / F 44179 / *
Betlehems stjärna / Egon Kjerrmans ork. - Henry Lindroth, orgel (Insp. 13.10.1957) / F 44338 /
Betlehems stjärna / Sune Waldimirs ork. (Insp. 06.09.1952) / F 44179 / *
Blomman / Edvard Persson / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 20.12.1954) / F 44271 / *
Blott en dag ett ögonblick I sänder / Egon Kjerrmans ork. / F 44316 / 
Fjorton år tror jag visst att jag var / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 18.01.1956) / F 44315 / *
Franska valsen (Ur filmen: "En natt på Glimmingehus") / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 17.12.1954) / F 44271 / *
Hem till Virginia (Carry me back to old Virginny) / Sune Waldimirs ork. (Insp. 04.01.1953) / F 44188 / *
Humoresque (En liten vårvisa) / Egon Kjerrmans ork. / F 44332 /
Londonderry Air / Sune Waldimirs ork. (Insp. 11.08.1952) / F 44174 / *
Mor, kära mor / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 17.03.1955) /  F 44281 / *
Mozarts vaggsång / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 11.1957) / F 44340 /
När ljusen tändas där hemma / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 18.10.1936) / F 44326 / *
Plocka vill jag skogsviol / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 18.01.1956) / F 44315 / *
Skymningens fågelsång (Bird songs at eventide) / Egon Kjerrmans ork. / F 44332 //
Sommarens sista ros (The last rose of summer) / Sune Waldimirs ork. (Insp. 01.09.1953) / F 44223 / *
Sommarnatt / Sune Waldimirs ork. (Insp. 11.08.1952) / F 44174 / *
Still vilar nattens värld / Sune Waldimirs ork. (Insp. 04.01.1953) / F 44188 / *
Säg minnes du psalmen vi sjöngo? (Oi muistatko vielä sen virren?) / Olle Bergqvist, orgel (Insp. 09.10.1954?) / F 44261 / *
Tryggare kan ingen vara (Sv. psalm 513) / Olle Bergqvist, orgel (Insp. 03.10.1954?) / F 44261 / *
Två trötta händer / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 17.03.1955) /  F 44281 / *
Vaggsång / Ingeborg Nyberg / Egon Kjerrmans ork. (Insp. 11.1957) / F 44340 /
Var jag går i skogar, berg och dalar / Kör / Egon Kjerrmans ork. / F 44316 / 
Varför skola mänskor strida? (Silver threads among the gold) / Sune Waldimirs ork. (Insp. 01.09.1953) / F 44223 / *

Vinyl-skivor
En bukett populära melodier (Decca SDE 7124) *

Filmer
1954 En natt på Glimmingehus
1954 Flicka med melodi
1955 Blå himmel
1956 Där möllorna gå ...

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga