Ingrid Karlson
Sångerska.
Skivinspelningar
Musica
Blomman / Åke Jelvings ork. (Insp. 20.12.1952) / A 3341 / *
Lyckan / Åke Jelvings ork. (Insp. 20.12.1952) / A 3341 / *
Sancta Lucia / Orkester (Insp. 10.1953) / A 3372 / *
Staffan stalledräng - Glöns över sjö och strand / Orkester (Insp. 10.1953) / A 3372 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga