Inga Cronström
Sångerska. Släkt med Anna-Lisa och Rut Cronström?
Skivinspelningar
Sonora
Kärlek utan ord / Nils Weingards ork. (Insp. 30.12.1953) / 7769 / *
Min souvenir / Nils Weingards ork. (Insp. 30.12.1953) / 7769 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga