Inge-Lise Bock
Sångerska av danskt ursprung. Blev direktris för Tivoli i Köpenhamn.
Skivinspelningar
Polyphon
Tojours l'amour / Willy Rooths ork. / XS 44283 / *
La Bella Tangolita / Willy Rooths ork. / XS 44283 / *
Please / Eric Tuxens ork. / Kph. 18.05.1933 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga