Ina(h) Holmberg
Sångerska.
Skivinspelningar
Odeon
Att bygga små luftslott / Einar Groths ork. (Insp. 14.12.1936) / A 255 424 / *
Att bygga små luftslott / Einar Groths ork. (Insp. 14.12.1936) / D 2859 /
Den skönaste av alla sånger / Arne Hülphers ork. (Insp. 05.03.1937) / A 255 449, D 2887 /
Det är åter vår / Arne Hülphers ork. (Insp. 05.03.1937) / A 255 449, D 2887 /
Jag ger dig sista dansen / Nils Kyndels ork. (Insp. 25.10.1937) / A 255 482, D 2922 /
Jag står så ensam / Nils Kyndels ork. (Insp. 25.10.1937) / A 255 482, D 2922 /
Uti skymningens timma / Arne Hülpers ork. (Insp. 14.10.1936) / A 255 415, D 2850 /
Vad vet du om kärlek? / Einar Groths ork. (Insp. 12.12.1936) / A 255 425 / * 
Vad vet du om kärlek? / Einar Groths ork. (Insp. 12.12.1936) / D 2860 / 
Varje kvinna har små svaga stunder / Einar Groths ork. (Insp. 12.12.1936) / A 255 424 / *
Varje kvinna har små svaga stunder / Einar Groths ork. (Insp. 12.12.1936) / D 2859 /
Zigenarepassion / Einar Groths ork. (Insp. 14.12.1936) / A 255 425 / * 
Zigenarepassion / Einar Groths ork. (Insp. 14.12.1936) / D 2860 / 

Toni
När himlen tänder sina stjärneljus / Ton-i-pojkarna (Insp. 11.1939) / 710 /
En viol, Monsiueur / Ton-i-pojkarna (Insp. 11.1939) / 710 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga