Ida Gawell-Blumenthal (1869 - 14.05.1953)

Delsbostintan Bygdemåltalerska. Känd som Delsbostintan. Född i Arbrå, Hälsingland som dotter till prästen Jonas Gawell. Arbetade ursprungligen som skrivbiträde på tidningen Norrlandsposten. Kom så småningom till Stockholm och studerade på tekniska skolan. Hon skrev berättelser som blev publicerade i skämttidningen Strix och började berätta folkliga historier på dialekt på Skansen 1895. Sjöng även visor och spelade vallpipa. Hon medverkade i radion första gången 1926 och turnerade även i Norge och Finland och gjorde två turneer i USA:s svenskbygder, 1908 och 1925. Medverkade också i sex filmer. Gifte sig 1896 med barnläkaren Moritz Blumenthal. Mor till Kjell Gavell-Blumenthal.
Hon blev god vän med redaktören för Strix, Albert Engström, vilket så småningom resulterade i att hennes dotter gifte sig med Albert Engströms son.

Litt: Delsbostintans visor
Från Hembygd och Färdvägar (Ida Gawell-Blumenthal, Minerva 1913) *
Stintans Amerikaresa

Skivinspelningar
Cupol
Grislasset / Talskiva / 4132 / *
Prästvalet / Talskiva / 4132 / *
Svenska rättvisan / Talskiva (Insp.17.06.1948) /
Vägen till stan / Talskiva (Insp. 05.07.1937?) /

Gram. Company
Allra täckaste morgonstjärna / GR
Dalvisa / 73067 / GR
Herr Hilmer / Delsbostintan / Talskiva / 73080 / GR
När dom slog hål i huvet på drängen vår / Delsbostintan / Talskiva / 71019 / GR

Filmer
Fänrik Ståls sägner (1926)

- Tillbaka -
- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga