Hugo Olsson
Svensk-amerikansk sångare. Huvudsakligen verksam i USA.
Skivinspelningar 
Columbia (USA)
Aftonsång / Piano? (Insp. N.Y. 05.1925) / 26013-F /
Gamla minnen / Piano? (Insp. N.Y. 05.1925) / 26014-F / *
Mitt hemlands dal / Piano? (Insp. N.Y. 05.1925) / 26013-F /
Ålandsflickan / Piano? (Insp. N.Y. 05.1925) / 26014-F / *

Victor (USA)
En solnedgång i Eklundshofsskogen (Ur "Gluntarne) / Fred Carlsten / Lew Shilkret, piano (Insp. N.Y. 11.10.1926) / 79141 / 
Huruledes månen intresserar sig för Glunten och Magistern (Ur "Gluntarne) / Fred Carlsten / Lew Shilkret, piano (Insp. N.Y. 11.10.1926) / 79141 / 
Upsala är bäst (Ur "Gluntarne) / Fred Carlssten / Lew Shilkret, piano (Insp. N.Y. 11.10.1926) / Victor 79282 / 
Vid brasan på Magisterns kammare (Ur "Gluntarne) / Fred Carlsten / Lew Shilkret, piano (Insp. N.Y. 11.10.1926) / Victor 79282 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga