Hubert "Hubbe" Bergström
Musiker (munspel och gitarr) och orkesterledare för Hubbes Trio.
Musikaliska alster
Bopparkärlek ~
Tji och tre boogie ~

- Till första sidan -
© Svänga-Benga