Hjort Anders Olsson (27.10.1865 - 28.08.1952)

Musiker (fiol), kompositör. Född och uppvuxen i Bingsjö, Rättviks finnmark i Dalarna. Lärde sig tidigt spela fiol och var ofta anlitad vid danser och bröllop. Flyttade 1908 med familjen (fru och åtta barn) till Altuna i Uppland. Deltog i en spelmanstävling 1908 (som arrangerats av bland andra konstnären Anders Zorn) på Sandängarna utanför Mora. Hjort Anders vann första pris: 50 kronor och en fiol värd 300 kronor, som skänkts av en grosshandlare. Efter framgången vid spelmanstävlingen började han turnera runt Sverige. Hösten 1909 reste han i södra och mellersta Sverige med spelmannen Anders Frisell. 1910 turnerade han tillsammans med Höök Olof Andersson. 1911 flyttade han och familjen från Altuna till en arrendegård i Håga utanför Uppsala. Våren 1913 anställdes han som biografmusiker i Stockholm och från 1916 uppträdde han regelbundet på Skansen. Förutom att spela fiol tillverkade han näverburkar inför besökarna i en av Skansens gårdar. Han var morfar till spelmannen Nils Agenmark.

Skivinspelningar 
Cupol
A. Rullpolska B. Bröllopspolska / Hjort Anders (Olsson, insp. 04.01.1946 - utg. 04.1951) / 4465 /
C. Hemresan från timmerskogen D. Bingsjöpolskan  / Hjort Anders (Olsson, insp. 04.01.1946 - utg. 04.1951) / 4465 /

A. Hjortingens polska B. Gråtlåten / Instrumental / Hjort-Anders (Olsson) / 17.09.1946 / 4466 /
C. Min levnadsafton D. Polska / Instrumental / Hjort-Anders (Olsson) / 17.09.1946 / 4466 /

Kompositioner
Gärdebylåten
Trettondagsmarschen

- Till första sidan -
© Svänga-Benga