Hjalmar Werner (1871 - 1935)
Bondkomiker och speleman från Göteborg men bördig från Uddevalla-trakten. Känd som Kössö-Lars Arbetade som resande i papper men spelade dragspel och komponerade en hel del. Omkring 1910 bodde han på Köpstadsö (Kössö) varifrån han tog sitt artist-namn.
Skivinspelningar
Gram. Company
Barnensdags-hambo / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 289129 / CGR *
Bohuspolka / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 289130 / CGR *
Damernas boston / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 289139 /
Flygmaskins-polka / Kössö-Lars, dragspel (Insp. 10.1910) / 2-289125 / GCR *
Flygmaskins-polka / Kössö-Lars, dragspel (Insp. 10.1910) / 2-289125 / CRG *
Grytlocksvalsen / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 2-289138 /
Kössö-hambo / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 289140 /
Kössö-schottis / Kössö-Lars, dragspel (Insp. 10.1910) / 2-289124 / GCR *
Kössö-schottis / Kössö-Lars, dragspel (Insp. 10.1910) / 2-289124 / CRG *
Kössö-valsen / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 289124 /
Thearose / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 2-289139 /
You know / Kössö-Lars (Insp. 10.1910) / 289123 /

Musikaliska alster
Barnens dags hambo ~
Damernas bostonvals (1909) ~
Flygmaskinpolka ~
Grytlocksvalsen ~
Grytlocks-valsen ~
Kössö-hambo ~ 
Kössö-schottis ~
Kössö-valsen (1909) ~
Svenska Valsen ~
Thearos boston ~
Vera-vals (1909) ~

- Till första sidan -
© Svänga-Benga