Hjalmar Peterson (07.02.1886 - 24.06.1960 Minneapolis)

Bondkomiker. Född i Holsby i Värmland som son till en murare. När han gått ut skolan började han som murarhantlangare åt sin far som arbetade på bruket i Munkfors. Där fanns både teatergrupp, sångkör och orkester. Hemma i Munkfors började han uppträda på fester och sammankomster av olika slag under namnet Olle i Skratthult och blev snart känd i större kretsar. I tidningarna läste han om emigranter som lyckats i Amerika och 1905 emigrerade han själv för att bli underhållare där. Till en början arbetade han som bonddräng men fick snart tillfälle att uppträda på en lantbruksmässa i Willmar och slog igenom över en natt. Han fick engagemang runt om i Minnesotas svenskbygder och snart började han också turnera till andra ställen där det fanns Skandinaver. Han var en mycket uppskattad underhållare i USA:s svenskbygder under 1920-talet och det påstås att en person skrattat ihjäl sig när Olle uppträdde i Lindstrom, Minnesota. Han varken skrev texter eller spelade något instrument utan hans storhet låg i sången, mimiken och historieberättandet. Som mest bestod Olle's turnesällskap av ett 20-tal personer som reste kring i tre stora Dodgebilar.
Under en turné i Sverige träffade han Gustav Fonandern och Olle övertalade denne att turnera med honom i USA. Detta föll väl ut och de turnerade tillsammans under sex år i USA. År 1917 gifte Olle i Skratthult sej med Olga Lindgren som kom att bli stjärnan i Olles teatergrupp. De separerade dock 1933 och Olle gifte om sig med Mora Grace Engebretson med vilken han fick en son och en dotter.
Så småningom minskade intresset för bondomik och folklustspel och Olle började i stället sjunga i Frälsningsarmen och kom också där att dra stor publik. I Munkfors finns ett museum tillägnat Fridolf Rhudin och är också tillägnat Olle i Skratthult.

Litt: Svensk-amerikanska bondkomik, (Ulf Beijbom, Svenska Emigrant Institutet, Växjö, 1973)

Länkar:
Fridolf Rhudin museet som också är tillägnat Olle i Skratthult.
Om Olle i Skratthult på svenska Wikipedia
Om Olle i Skratthult på engelskspråkiga Wikipedia
Amerikansk sida om Olle i Skratthult

Skivinspelningar (Även instrumentala med Luffarkapellet)
Amerikanska Blue Bird
Från Frisco till cap / Olle i Skratthults luffarekapell / B-2737 /
Ubåtsvalsen / Olle i Skratthults luffarekapell / B-2737 /

Amerikanska Columbia
Beväringsvisa / Orchestra / 18.12.1926 / (Mx: BVE-37152)
Calle gla mä sola / Ork. / E 3495 /
Den lustige kopparslagaren / Piano / E 2806 /
Fest hos Gustafson's / Orchestra / 2.4.1927 / (Mx: BVE-38424)
Finska valsen / Orchestra / 7.12.1923 / (Mx: B-29117)
Flickan mä paraply´t / Ork. / E 3495 /
Flickan på Bellmansro / Orchestra / 18.12.1926 / (Mx: BVE-37156)
Flickorna i Närke / Ork. / E 2807 /
Fotograferinga / Ork. / E 3425 / *
Friare / Orchestra / 18.12.1926 / (Mx: BVE-37151) 
From Frisco to Cape Cod / Instrumental / Hjalmar Peterson Orch. (Insp. 01.04.1927) / (Mx: BVE-38319) 
Frykdalsdansen / Orchestra / 18.12.1926 / (Mx: BVE-37154)
Hesselby steppen / Instrumental / Hjalmar Peterson Orch. (Insp. 01.04.1927) / (Mx: BVE-38320)
Hjärterövalsen / Ork. / E 2807 /
I Varmeland där ä dä så gutt gutt gutt / Orchestra / 18.12.1926 / (Mx: BVE-37155)
I Värmeland en fager kvinna bodde / Orchestra / 18.12.1926 / (Mx: BVE-37153)
Inga Lill / Instrumental / Hjalmar Peterson Orch. (Insp. 01.04.1927) / (Mx: BVE-38321)
Jazz på landet / Orchestra / 2.4.1927 / (Mx: BVE-38423)
Jubileum shottish / Instrumental / Hjalmar Peterson Orch. (Insp. 01.04.1927) / (Mx: BVE-38322)
Kopparslagaren / Orchestra / 7.12.1923 / (Mx: B-29118)
Luffar valsen / Ork. / E 3424 / *
Malajen / Orchestra / 2.4.1927 / (Mx: BVE-38425)
Malmövalsen (På Baltiskan) / Olga Lindgren / Ork. / E 3426 / *
Min sångröst den kan ej betalas med guld / Olga Lindgren / Ork. / E 3426 / *
Motorcyceln / Instrumental ensemble / 9.6.1928 / (Mx: BVE-45329)
Nikolina / Orchestra / 7.12.1923 / E 3494 / 
Når morsan fyller femtio år / Orchestra / 2.4.1927 / (Mx: BVE-38426)
Påsk liljan / Instrumental / Hjalmar Peterson Orch. (Insp. 01.04.1927) / (Mx: BVE-38318)
Spikkroksvalsen [!] / Ork. / E 3425 / *
Storbönnernas vals / Orchestra / 7.12.1923 / (Mx: B-29115)
Submarine waltz / Instrumental / Hjalmar Peterson Orch. (Insp. 01.04.1927) / (Mx: BVE-38317)
Sven Svenssons Sven / Ork. / E 3494 /
Svenskt potpurri (18 sånger) / Piano / E 2806 /
Ä du mä på dä? / Ork. / E 3424 / *

H.M.V.
Inga Lill / Olle i Skratthults luffarkapell / AL 836 / *
Jubilæum schottisch / Olle I Skratthults luffarkapell / AL 836 / *

Wallin's
Det var en gång en gubbe / Harry Swanson, piano (Insp. Chicago 02.04.1923) / 102 / 
Storbönnernas vals / Harry Swanson, piano (Insp. Chicago 02.04.1923) / 102 / 

Victor
Hjalmar och Hulda / Orch. / V-24061-A / 
Kopparslagaren (The Jolly coppersmith) / Orch. / 77284 /
Målare visa (The painter's song) / (Insp. 30.10.1929) / 24028 /
Medel för kalla ben = Cure for cold legs (Insp. Chic. 09.06.1928) / 26-81333 / 
Minnen fran västern = Memories from the west / Instrumental / Olle i Skratthults luffare-kapell / N.Y. 30.08.1929 / V 20015 / 
Motorcykeln = The motorcycle / (Insp. Chic. 09.06.1928) / 26-81333 / 
Nikolina / Orch. / 77284 /
När bröllopsklockorna ringa = When wedding bells are ringing / Instrumental / Olle i Skratthults luffare-kapell / N.Y. 30.08.1929 / V 20015 / 
Tattare Emma / Orch. / V-24061-A / 

- Tillbaka -
- Bondkomiker -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga