Hjalmar Olsson
Sångare.
Skivinspelningar
Odeon
Hej dunkom så länge vi levom / Orkester (Insp. 16.01.1929) / A 162 413 / *
I djupa källarvalvet / Orkester (Insp. 16.01.1929) / A 162 413 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga