Hjalmar Casserman (24.05.1891 - 12.04.1967)

Läkare, kompositör och lutaspelare. Blev medicine licentiat och leg. läkare 1922. Var från 1935 1:e livmedikus hos kung Gustaf V och till kungens död 1950, innehade därefter samma befattning hos Gustaf VI Adolf under några år.
Var verksam inom Visans vänner och dess andre preses. Tonsatte dikter av Harriet Löwenhjelms, Prins Wilhelm, Ruben Nilsson m.fl. Gav ut fyra vissamlingar.

Musikaliska alster
Beatrice - Aurore (1939) ~ T: Harriet Löwenhjelm

- Till första sidan -
© Svänga-Benga