Hilding Peterson
Skivinspelningar
Odeon
Ljugar-Oscar i berättartagen: Björnjakten / Oscar (Haglund) / Talskiva (Insp. 1954) / SD 5774 / *
Ljugar-Oscar i berättartagen: Knaper-Eriks sista knäpp / Oscar (Haglund) och Hilding (Peterson) / Musik- och talskiva (Insp.  1954 / SD 5774 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga