Hilding Domellöf (1901 - ??)

Musiker (piano). Född i Eskilstuna. I familjen musicerades det mycket och han började tidigt spela piano för musiklärare i Eskilstuna. Efter skolgång upp till 4de ring hade han kommit så långt med pianospelandet att han sökte in på Musikaliska Akademien i Stockholm och accepterades direkt som elev.
Där tog han organistexamen, kantorsexamen och gick ut solistklassen som pianist. Han blev musikdirektör efter denna utbildning. Som solist fick han hålla en debutkonsert i Stockholm och spelade då Griegs pianokonsert på gamla konserthuset med stort beröm i pressen. Hans lärare professor Lundberg rekommenderade vidare studier i utlandet och HD valde att utbildas i Wien hos den kände pianovirtuosen prof Emil von Sauer (i sin tur lärjunge till Liszt) Väl i Wien fick han rådet att också studera orgel i Köln hos en professor Muck. Efter ett drygt års utlandsstudier med mycket goda vitsord började en ganska omfattande solistverksamhet i Sverige vid ett flertal konsertföreningar och också i radio. Under några år i början av 30-talet planerade han och en annan pianosolist Carl Tillius att starta en egen musikskola i rikets andra stad och fick bra stöd för detta. De startade Göteborgs Musikinstitut troligen 1934. Året därefter invigdes det nya konserthuset vid Götaplatsen där han spelade många gånger.
Under några år fram till krigsutbrottet 1939 blev det en hel del konserterande. Under kriget och fr.a invasionen av Danmark och Norge var marknaden för musikskola och konserter inte den bästa. HD fortsatte att turnerade flitigt i Sverige och spelade in en hel del på radio. Efter 1945 blev läget bättre. Hela tiden hade han intresset för att bredda musikutbildningen och talade sig varm för en musikhögskola i Göteborg. Bland annat skrev han om detta i en stadsmonografi om Göteborg . Han var ordförande i Musikpedagogiska Sällskapet och deltog i kongresser i Norge och Danmark efter krigsslutet.
Långt senare fick Göteborg sin musikhögskola där HD under hela 1970 ­talet (efter pensionsåldern) var extralärare. (Många tack till sonen Lennart för uppgifterna).

Skivinspelningar
H.M.V.
Brudföljet drar förbi (Brudfølget drar forbi) / Hilding Domellöf, piano (Insp. 12.11.1945) / X 7163 / * 
Erotikon, op. 10, No. 3 / Hilding Domellöf, piano (Insp. 12.11.1945) / X 7163 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga