Herbert Welander
Musiker (trumpet) och sångare. Spelade bl.a. i Charles Redlands orkester.
Skivinspelningar 
Sonora
Basin street blues / Charles Redlands ork. (Insp. 1941) / Sonora 3739 [49] * 

Sonora Swing
In the shade of the old apple-tree / Charles Redlands ork. (Insp. 25.12.1941) / 554 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga