Herbert Wahlberg (25.05.1912 - 1992)

Kompositör och kapellmästare. Son till Gideon Wahlberg. Född i Norrköping. Debuterade som akompanjatör när han var 17 år och hjälpte sin far med musiken till till flera pjäser. Han komponerade samtliga melodier till Mosebacke-teaterns höstprogram 1937, folklustspelet "Fredrik och försynen" och teaterns nyårsrevy 1938 "Opp och heja". Skrev också visor till många folklustspel på Tantolundens friluftsteater. Han komponerade melodier till Odeonteaterns höst- och nyårsrevyer 1938 - 52, Klange-revyerna 1957 - 63 och åt Calle Reinholdz och Gösta Jonsson. Använde sig av pseudonymen Hr. Bert. Han var också kapellmästare på Mosebacke-teatern, Odeon-teatern, Tantolunden m.fl. ställen. Var under senare år musiklärare.

Musikaliska alster 
Det är ingenting mot här (1934) ~ T: ?
Legenden om Eva (1934) ~ T: Karl Lindberg

- Till första sidan -
© Svänga-Benga