Herman Sätherberg (1887 - 1918)
Skald, läkare, sjukgymnast. Skrev lyriska dikter som blivit tonsatta av Otto Lindblad, Sångarprinsen m.fl.
Tonsatta dikter
Glad såsom fogeln ~ M: Sångarprinsen
Längtan ~ M: August Söderman
Längtan till landet (Vintern ra) ~ M: Otto Lindblad
Studentsången (Sjung om studentens...) ~ M: Sångarprinsen (Prins Gustaf)

- Till första sidan -
© Svänga-Benga