Henrik Dyfverman (18.03.1912 - 02.08.1998)

Skådespelare, radio- och TV-man. Född i Västeråker, Uppsala län. Spelade teater redan som gymanasist och hamnade så småning om hos Gösta Ekman på Vasateatern 1934 - 35 och Riksteatern 1936 - 37. Verkade redan 1935 som regissör vid radioteatern. Blev 1938 reporter och kåsör vid Radiotjänst. Gick så småning om över till TV och ledde utbildningen för de första svenska TV-producenterna och blev svensk TV:s förste teaterchef. Gjorde också några filmroller

Litt: Dramats teknik (Henrik Dyfverman 1949)


Filmer
1935 Ungdom av i dag
1938 Kamrater i vapenrocken
1942 En äventyrare
1948 Var sin väg

- Till första sidan -
© Svänga-Benga