Henry Corsell
Sångare (tenor). Svensk-Amerikan. Tillhörde ensamblen på Broadway i slutet av 1920-talet.
Skivinspelningar
Amerikanska Columbia
Du bleu [!] blott en dröm / (Insp. Chicago 02.1926) / 26026-F / 
En stjärnenatt  / (Insp. N.Y. 04.1928) /26070-F /
Flickan på Ingarö strand / Jahrl's instrumental-trio / 26199-F / 
Hälsa dem därhemma (Hils fra mig derhjemme) / (Insp. N.Y. 04.1928) /26070-F /
Morgon / (Insp. Chicago 02.1926) / 26026-F / 
Se farfar dansar gammalvals / Jahrl's instrumental-trio / 26199-F / 

Wallin's
Mor, lilla mor / Ester Arneson, piano (Insp. Chicago 05,1923) / 103 /
Månstrålar Klara Glimma / Ester Arneson, piano (Insp. Chicago 05,1923) / 103 /
Du gamla, du fria / Svensk-Amerikanska sångarförbundet (1200 sångare) D: Joseph M. Wahlton / (Insp. Chicago 29.06.1924) / 113 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga