Helsingborgstrion
Dragspels och violin-trio verksam i början av 1920-talet. Trion bestod av herrar A. Grahn, J. Levin och E. Svensson, alla från Helsingborg.
Skivinspelningar
Gram. Company
Dempsey / Helsingborgs trion (Insp. Kph 09.09.1921) / X 1316 / CRG 
Helsingborgsvalsen / Helsingborgstrion (Insp. 09.09.1921) / X 1296 / CRG *
Helsingborgsvalsen / Helsingborgstrion (Insp. 09.09.1921) / 7-288216 /
Lördagsvalsen / Helsingborgstrion (Insp. 19.08.1920) / X 885 / CRG *
Mitt Söderfjås / Helsingborgstrion (Insp. 1922) / X 1625 / CRG *
Månen lyser öfver sjön / Helsingborgstrion / 7-288183, X 982 / CGR
Odevihambo / Helsingborgstrion (Insp. 19.08.1920) / X 885 / CRG *
På höganloft / Helsingborgstrion (Insp. Kph 09.09.1921) / 7-288224, X 1316 / CRG 
Sjömanslif / Helsingborgstrion (Insp. Kph 09.09.1921) / 7- 288217
Sjömanslif / Helsingborgstrion (Insp. Kph 09.09.1921) / X 1296 / CRG *
Skrattpolka / Helsingborgstrion / 7-288182, X 982 / CGR 
Vi dansa shimmy / Helsingborgstrion (Insp. 1922) / X 1625 / CRG *

H.M.V.
Filipin-hambo / Helsingborgstrion (Insp. Kph 26.08.1922) / X 1924 / *
Lördagsvalsen / Helsingborgstrion (Insp. 21.08.1920) / X 885 / *
Lördagsvalsen / Hälsingborgstrion (Insp. Kph 21.08.1920) / AL 766 / *
Odevi / Helsingborgstrion (Insp. 21.08.1920) / X 885 / *
Odevi / Hälsingborgstrion (Insp. Kph 21.08.1920) / AL 766 / *
Viken-hambo / Helsingborgstrion (Insp. Kph 26.08.1922) / X 1924 / *

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga