Helge Olsson
Ledare för Helges orkester från Gävle.
Skivinspelningar
Sonora
Beväringsvals från Backamo / Instrumental / Helges Ork. (Insp. 04.1936) / 3247 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga