Harry Sagner (21.06.1896 - 30.12.1982)

Religiös sångare. Född i Norrköping. Utbildade sig till lärare. Fick så småningom rådet att provsjunga för John Forsell. Detta ledde till att han under två år fick studera sång för John Forsell och därefter fortsatte studierna i Wien. Kom sedan att turnera i hela sverige och i U.S.A:s svenskbygder. I början av andra världskriger utnämdes han till fältkantor och under fem år sjöng han 1697 gånger i militära korum och andra sammanhang. Debuterade i radio redan 1924 och sjöng in ett 40-tal grammofonskivor. Margit Elisabeth (1906 - 94) Begravd på Ölmstad kyrkogård.

Litt: Alla dessa sångare (Erik Martinsson, Halls förlag, 1968) *

Skivinspelningar
Polyphon
Aftonbön (Iltarukous) / Erik Erlings kvartett / S 42641 /
Aftonbön / Erik Erlings kvartett / XS 42792 / *
Davids psalm 84 / Erik Erlings kvartett / S 42794 /
Det gäller (Kylvä!) / Erik Erlings kvartett / S 42641 /
Du Gamla Du fria / S 42546 /
Gören portarne höga / XS 42550 / *
Sv. psalm 519 / Erik Erlings kvartett / S 42794 /
Sverige / S 42547 /
Säg, minns du psalmen vi sjöngo? / Erik Erlings kvartett / XS 42792 / *
Utrannsaka mig min Gud /  XS 42550 / *

Sonata
Aftonklockan och Ensam i bräcklig farkost / Willard Ringstrand, flygel (Insp. 02.1936) / 41 /
Allt vill jag ge åt Jesus (Kaikki Jeesukselle) / Willard Ringstrands stråkork. (Insp. 02.05.1935) / 2 / *
Den store hvide flok / Willard Ringstrands stråkork. (Insp. 02.05.1935) / 2 / *
Det är en kostelig ting att tacka Herranom (Davids Psalm nr 92) / Willard Ringstrand, flygel (Insp. 02.1936) / 40 /
Du, som är min Herre / Willard Ringstrands stråkork. (Insp. 02.05.1935) / 1 /
Kom till mig, Jesus (Tuba luokseni, Herra Jesus) / Willard Ringstrands stråkork. (Insp. 02.05.1935) / 1 /
Lova Herran, min själ (Davids Psalm Nr 103) / Willard Ringstrand, flygel (Insp. 02.1936) / 40 /
Vad jag älskar / Willard Ringstrand, flygel (Insp. 02.1936) / 41 /

Tal och ton
Aftonbön / Flygel, orgel, fioler (Insp. 04.1931) / 126 /
Aria ur oratoriet "Elias" (It is enough) / Flygel, cello, fioler (Insp. 04.1931) / 124 /
Att giva, det är att få / Flygel, orgel (Insp. 04.1931) / 127 / 
Bön om ro / Flygel, fioler (Insp. 04.1931) / 125 / 
Jag lyfter mina ögon upp till bergen / Orgel, cello fioler (Insp. 04.1931) / 127 / 
Jesu, Jesu, Du är min (Jesu, Jesu, du bist mein) / Flygel, orgel, cello, fioler (Insp. 04.1931) / 124 /
Jesu, Jesu, Du är min (Jesu, Jesu, du bist mein) / Flygel, orgel, cello, fioler (Insp. 04.1931) / Elit 4 / *
Led, milda ljus (Lead, kindly light, amid the encircling gloom) / Orgel, cello, fioler (Insp. 04.1931) / 131 / *
Led, milda ljus (Lead, kindly light, amid the encircling gloom) / Orgel, cello, fioler (Insp. 04.1931) / Elit 4 / *
Panis angelicus / Flygel, cello (Insp. 04.1931) / 126 /
Vid Genezaret / Flygel, cello, fioler (Insp. 04.1931) / 125 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga