Harald Molander (17.03.1858 - 22.11.1900)

Regissör, teaterchef och författare. Född i Stockholm som son till överläkaren Johan Molander och Augusta Dybeck. Studerade vid Uppsala universitet 1877–1881. Han var anställd som regissör vid Nya teatern i Stockholm 1884 - 86 och 1886 - 93 var han intendent vid Svenska Teatern i Helsingfors. Ledde teaterturnéer 1893 - 94 och blev 1896 intendent vid Vasateatern i Stockholm. Han anställdes som intendent vid Svenska teatern då Albert Ranft köpte teatern i maj 1898.
Han författade också åtskilliga pjäser och komedier. Romanen "En lyckoriddare" från 1896 behandlade Lars Wiwallius levnad. Denna dramatiserade Molander 1900, och pjäsen hade stor framgång på Svenska teatern i Stockholm med Anders de Wahl i huvudrollen. Romanen filmatiserades 1921 i regi av John W. Brunius och med Gösta Ekman i huvudrollen, Från 1888 gift med skådespelerskan Lydia Wessler (1851 - 1929) och far till Gustaf Molander och Olof Molander
Efter Molanders död gavs samlingen Strödda skizzer och berättelser ut (1901), bland annat innehållande Stockholmsskildringen "Farbror Kuno Ottokar" (1891), resebrev samt krönikeartade humoresker och skisser som förut stått att läsa i en dagstidning.

.

- Till första sidan -
© Svänga-Benga