Harriet Brandelius (1945 - )
Sångerska. Äldsta dotter till Harry Brandelius och Ingalill Rossvald.
Skivinspelningar
Cupol
Vill du sjunga en sång för min docka / Harry Brandelius - Ingalill Rossvald / Cupol-ork. (Insp. 13.01.1950) / 4323 / *

H.M.V.
Familjekväll, del 1, Tjing - hela familjen / I. Rossvald - Harry, Christer & Harriet Brandelius / Th. Sjögrens ork. (Insp. 14.10.1952) / X 7843 / 
Familjekväll, del 2, Barnen Brandelius sjunger / I. Rossvald - Harry, Christer & Harriet Brandelius / Th. Sjögrens ork. (Insp. 14.10.1952) / X 7843 /
Jag skall gifta mej med pappa (Ich heirate Pappi) / Harry Brandelius / Thorsrten Sjögrens ork. (Insp. 16.02.1955) / X 8538 /
Snälla sol vill du inte börja skina (Lieber Gott, laß die Sonne scheinen) / Thorsten Sjögrens ork. (Insp. 17.02.1955) / X 8538 /
Varför tindrar alla stjärnor / Thorsten Sjögrens ork. (Insp. 17.02.1955) / X 8539 / *

Musica
En gång när jag blir gammal / Harry Brandelius / Willard Ringstrands ork. (Insp. 03.04.1951) / A 3197 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga