Harald "Bagarn" Andersson (26.09.1909 - 12.03.1976)

Skådespelare och revysångare. Född i Masthugget, Göteborg. Var bagare till yrket men ingick, från 1929, i den kommunistiska ungdomsrörelsens underhållningsgrupp "Blåblus". Spelade i Åke Petterssons revyer under 1930- och 40-talet men var också verksam vid Burgårds- och Slottskogsteatern. Medverkade i ett par filmer i början av 1980-talet. ???


- Till första sidan -
© Svänga-Benga