Hans-Oves dragspelskapell
Skivinspelningar
Ultraphon
Anders Hambo / Hans-Oves dragspelskap. (Insp. 04.1931) / A 45127 / 
Mitt gamla Wien / Hans-Oves dragspelskap. (Insp. 04.1931) / A 45127 / 
Opp och hoppa / Hans-Olofs dragspelskap. (Insp. 04.1931) / A 45136 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga