Hanns (Johannes) Bingang (19.09.1894 - 1950)

Musiker (cellist) och orkesterledare. Född i Tyskland och kom till Sverige 1921. Utbildad i Tyskland. Verksam som inspelningsledare vid olika grammofonbolag, bl.a. H.M.V. Verkade också som arrangör vid Svensk Filmindustri 1930 - 34 och Europafilm 1932 - 36. Använde också pseudonymerna Fred William och Fred Robbert. Gift med Hildur Johansson och hade med henne dottern Ulla (f. 1926).

Skivinspelningar
H.M.V.
Bläckfisken / Hanns Bingang och hans ork. (Insp. 07.05.1930) / X 3459 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga