Halvar Björk (22.09.1928 - 12.11.2000)

Skådespelare. Född i Jämtland. Avsåg först att bli präst men utbildade sig sedan till hovmästare. Fick sedan en roll i en lokal teateruppsättning och kom sedan att helt satsa på skådespelarkarriären. Verksam vid Malmö stadsteater 1962 - 86 och gjorde både dramatiska och komiska roller. Har också spelat mycket TV-teater.


- Till första sidan -
© Svänga-Benga