Gustaf Werner (1891 - 1973)

Gustaf WernerOperettskådespelare. Verkade i folkparkerna från 1916 utom åren 1920 - 23 och 1933 - 34. Ledde ett egna turneer 1938 - 54, bl.a. spelades Teaterbåten 1951.


Skivinspelningar
Columbia
Beväringsmönstringen, del 1&2 / Edvard Persson - Bertil Evald / Talskiva / DS 762 / *
Simulanter, del 1&2 / Bertil Evald - Edvard Persson m.fl. / Talskiva (Insp. 05.1932) / DS 760 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga