Gustaf Wennman (1865 - ?)
Sångare (tenor).
Skivinspelningar
Berliner
Ack, Värmelande du sköna / Piano (Insp. 12.1899) / 82570 /
Afskedsskålen (The stirrup cup) / Piano (Insp. 12.1899) / 82575 /
Magisterns flamma (Ur: "Gluntarne") / Piano (Insp. 12.1899) / 82569 /
Min lilla vrå bland bergen / Piano (Insp. 12.1899) / 82571 /
Per svinaherde / Piano (Insp. 12.1899) / 82572 /
Re'n blåögda sippor / Piano (Insp. 12.1899) / 82573 /
Rhenvinets lof / Piano (Insp. 12.1899) / 82574 /
Uppsala är bäst (Ur: "Gluntarne") / Jansson, bas / Piano (Insp. 12.1894 / 84094 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga