Gustaf Schönberg (1844 - 1927)

Tidningsman, versmakare m.m. Känd som Gösta. Född i Järnskog, Värmland. Började som militär och blev senare bokhållare vid Koppoms bruk. Kom därefter till Halland och blev vaktkonstapel på Varbergs fästning. Han gifte sig och hamnade 1879 i Göteborg där han blev tidningsman och revyförfattare Blev sedan redaktör för Trollhättans tidning, därefter redaktör för Bohusläningen och 1900 - 07 chefredaktör för Arvika tidning. Mest känd har han blivit för sina folkliga och komiska dikter som han började få publicerade under Göteborgstiden. Dessa dikter gavs också ut i bokform med titeln "Göstas visor" och kom ut i flera delar. Sista tiden av sitt liv tillbringade han hos en dotter i Rommele, Västergötland där han också ligger begravd.


Dikter 
Barndomsminnen
Flickan, jägaren och priset
Mitt hem

- Till första sidan -
© Svänga-Benga