Gustav Sandel
Sångare.
Skivinspelningar
Colorit
Ensam uppå logen sitter spelman kvar / Colorit dragspels ans. (Insp. 05.1935) / 154 /
Hon föll för en friskus från Upp-sala (She fell for a feller from Oopsala) / Skandias dragspelsork. (Insp. 05.1935) / 153 /
Tuba hambo (La Cucaracha) / Skandi dragspelsork (Insp. 05.1935) / 155 /

Resia
The Continental / Gustaf Sandel / Sylvas ork. (Insp. 1934) / 2031 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga