Gustaf Nordqvist (12.02.1886 - 28.01.1949)

Komopsitör och kyrkomusiker. Blev elev vid Kungliga Musikkonservatoriet 1901 och avlade organistexamen 1903 samt kyrkosångarexamen 1908. Studerade solistiskt pianospel, kontrapunkt och komposition 1904 - 10 i Stockholm och 1913 - 14 vid Sterns konservatorium i Berlin. Under studietiden hade han olika kortare organistanställningar, bl a inom baptistsamfundet och han försörjde sig även som biografpianist. Detbuterade som kompositör 1911.
Var organist i Adolf Fredriks kyrka i Stockholm 1914 - 49 och lärare i harmonilära vid Stockholms musikkonservatorium 1925 - 1949. Var han också lärare vid Richard Anderssons musikskola och från 1926 överlärare i orgelspel vid Karl Wohlfarts musikinstitut i Stockholm. Han invaldes i Kungliga Musikaliska Akademien 1932 och fick utmärkelsen Litteris et Artibus 1935. Han fick professors namn 1944.
Till hans mest kända tonsättningar hör Jul, jul, strålande jul, Till havs och Herren är min herde. Tonsatte också flera dikter av Dan Andersson. Totalt skrev han ett par hundra solosånger, många med religiös text. Gustaf Nordqvist hade två sångarfavoriter: Jussi Björling och Einar Ekberg och tillägnade Ekberg sin tonsättning "Allenast i Gud har min själ sin ro".
Gift 1924 med Lilly Katarina Falk (1891 - 1977) som var dotter till en baptistpredikant. och de fick en dotter, operasångerskan Marianne Nordqvist.

Länk: G.N. i Svenskt biografiskt lexikon


Musikaliska alster:

Psalm:
Jesus från Nasaret går här fram  (1937)

Sånger:
Barnesang T: okänd förf
Lindagulls krona T: B Gripenberg
Sex sånger:
* Dalbolåt T: V Myren
* Drivsnö T: Gripenberg
* Hon och döden T: O Levertin
* Vildfågel lilla T: O Bruno
* En skymningens visa T: B E Nyström
* Tag vingar T: K A Tavaststjerna
Himfys kärlekssånger T: J L Runeberg:
Fyra sånger:
* Så kom du T: Gripenberg
* Lillebarn T: B Bergman
* Jag hör en stämma så känd och kär T: Hans Larsson
* Vid dammen T: Gripenberg
Fyra dikter ur "Till Afrodite" T: J Ger-nandt-Claine
* Junidagen lekte
* Vida, vilande majnatt
* Det stiger en bölja
* En glädje jag gick att möta
Serenad T: F Vetterlund
Fosterlandshymn T: Runeberg
Sången om Dalsland T: Myren
Sånger och visor, h 1 — 2:
* Hav tack T: J Tegengren,
* Visa: Solblind jag andas T: dens
* Kunde jag dikta en visa T: A Mörne
* Nya stjärnor T: Gripenberg
* Av rosor röda T: A Gullstrand
* Slåttervisa T: Myren
Sol över Sverige T: O Siren
Två andliga sånger:
* Bön T: A Garborg
* Åkallan T: A Björk
Lyrik, sju sånger:
* Melodi T: Bergman
* Visa i folkton T: Garborg
* Bön T: A Österling
* Stolts Gullevi T: G Kallstenius
* Gammal sorg T: Österling
* Ödesvisan T: Bergman
* Sjömanssång T: G Ullman
* Varde ljus, fyra andliga sånger: (1945, utgiven 1946)
* Varde ljus T: B Nyländer (1942)
* Somnar jag in med blicken fäst T: Tegengren (1945)
* Vida, vida T: Forssell-Gullstrand (1945)
* Aftonbön T: K Boye (1945)
Herre, Du skall tala T: N Bolander (1946)
Det är något bortom bergen, tre sånger:
* Det är något bortom bergen T: Andersson
* Vi människor T: Heidenstam
* Bortom berg och mörka vatten T: H Gullberg
Livets förklaringar T: Nycander
Stig, o stig på eldens vingar T: Nyström
Smålandssången T: L Andrén

Orgelverk:
Två orgelkoraler:
* O du min ädla skatt
* I himmelen
Sorg
Två preludier
Feststycke i C-dur
Feststycke (För orgelharmonium)

Kantater:
K. till jubileumsutst. i Gbg 1923 T: Österling (1923)
K. till Adolf Fredriks kyrkas 150-årsjub. 
	den 30 nov 1924 T: Mannström
K. till Medelpads allmänna körförbunds 25-årsjub.
K. till Stöde hembygdsförening

Violinsonat:
Sonat för violin och piano i d-moll (1916)


Pianoverk:
Tre pianostycken:
* Legend
* Barcarolle
* Scherzo
Poetiska tonbilder:
* En saga
* En sommardag
* I folkton
* Sorgesång
* Humoresk
Valse gro-tesque
Suite för piano:
* Preludium
* Menuett
* Intermezzo tragico
* Gavotte
Strödda blad:
* Morgonstämning
* Klockorna
* Solregn
* Skogstroll
* Visa
* Skymningston
* Dansmelodi
Valse d'amour
Om sommaren sköna 1:
* Gånglåt
* Solregn
* Stilla afton
* Det var en gång
* Bröllopståg
* Klockorna ringa
* Visa i moll
* Allmogedans
* Serenad
* På sjön
Om sommaren sköna 2:
* Sommarkväll
* Herdesång
* Lustig lek
* Melodi i folkton
* Gycklaren
* Vid fäbodvallen
* Det lider mot höst
* Två preludier:
* Prélude funébre
* Prélude pathétique
Lyriskt poem
Scherzando (Humoresk)
Sonat i D-dur, opus 1, (1905)
Två fantasier
* Fantasia elegiaca
* Fantasia festivo
Svenskt festspel (1938?)
Elegie för piano
(Till K. Atterbergs 50-årsdag 1937)

Körverk:
Bed att det dagas T: Topelius
Bön om frid T: Runeberg
De som älska T: A Ekberg
Ditt ord, o Jesu, bliva må T: Wallin
Herre Jesu, du är vägen T: Evers
Hur är ditt namn, o Gud, så stort T: Runeberg
Jungfrun i det gröna T: B E Malmström
Liljekonvaljer T: Nilsson
Lovsång T: Bolander
Löftets sång T: Österling
Mig törstar
Mitt folk T: Rydberg
När klockorna ringa T: Mannström
Sjung dina visor, skymning T: A Nordgren
Sommarvisa T: Söderberg
Stort är ett liv T: H Blomberg
Sveriges folk T: L Nordström
Sång, vår sång T: Rangström
Sångarvakt T: Nycander
Sångens andar T: Bergman
Till Sverige T: Nilsson
Till sången T: E V Knape
Vårlåt T: Karlfeldt

- Tillbaka -
- Till första sidan -
© Svänga-Benga