Gustaf Ericson-Bönick
Sångare.
Skivinspelningar
Odeon
En månskensnatt på slottsbacken (Ur: "Gluntarne") / Nonne Hall / Piano (Insp. 11.1934) / D 2662 /
En månskensnatt på slottsbacken (Ur: "Gluntarne") / Nonne Hall / Piano (Insp. 11.1934) / A 255 235 / *
En solnedgång i Eklundshofskogen (Ur: "Gluntarne") / Nonne Hall / Piano (Insp. 11.1934) / D 2662 /
En solnedgång i Eklundshofskogen (Ur: "Gluntarne") / Nonne Hall / Piano (Insp. 11.1934) / A 255 235 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga