Gustaf Dacker
-
Skivinspelningar
BeKa
Barnuppfostringshjälp - Vittnet stumt / Talskiva / 49040 / 
Köpekontrakt mä unnantag - Mor Britta / Talskiva (Insp. 1909) / 
Pettersson före å efter brölloppet - Geflaslusta / Talskiva / 49033 / 
Zoologisk föreläsning - Pastorn & Geten / Talskiva (Insp. 1909) / 

Svenska stålbolaget
Köpekontrakt mä unnantag - Mor Britta / Talskiva (Insp. 1909) / 49049 /
Zoologisk föreläsning - Pastorn & Geten / Talskiva (Insp. 1909) / 49041 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga