Gunvor Sundström (27.09.1912 - 21.01.2003)
Sångerska, skådespelerska. Född i Stockholm. Gift 1939 - 44 med Harry Brandelius som hon hade två fosterdöttrar med. Därefter gifte hon om sig med en Lars Ekberg Utvandrade till U.S.A. och avled i Palm Desert, Kalifornien.

Filmer
1939 Kalle på Spången
1941 Nygifta

- Till första sidan -
© Svänga-Benga