Gunnel Sandberg (28.05.1909 - 09.11.1951)

Kompositris, sångtextförfattarinna, sångerska. Till 1941 gift med Sven-Olof Sandberg därefter med Rodja Persidsky.

 
Skivinspelningar
Sonora
För underbart att tro / Gösta Jonssons ork. / 02.1935 / 3052 / *

Musikaliska alster
Där de milsvida skogarna susa ~ T: Sven-Olof Sandberg
Vid en blå liten sjö ~ T: Sven-Olof Sandberg 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga