Gunnar Hillgren
Sångare.
Skivinspelningar
Columbia
Aldrig kan jag glömma Hawaii / Hawaiian Boys / DS 1552 / *
En gammal sliten fiol / Emil Iwrings ork. (Insp. 01.10.1947) / DS 1689 / 
Hawaiian palms / Hawaiian Boys / DS 1552 / *
Sjung, gondoliär! / Emil Iwrings ork. (Insp. 22.08.1945) / DS 1568 / *
Tango pizzicato / Emil Iwrings ens. (Insp. 15.01.1947) / DS 1629 / *

Harmony Music
Gökvalsen / Tage Ekvall orch. (Insp. Sthlm 1949) / 40 /
Jänta å ja / Tage Ekvall orch. (Insp. Sthlm. 1949) /  40 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga