Gunnar Eneskär
Sångare.
 Skivinspelningar
H.M.V.
Nattmarschen i Sankt Eriks gränd (Ur "Guntarne") / Gunnar Rosenqvist / Nils Ankarstrand, piano (Insp. 30.01.1953) / X 7869 / *
Uppsala är bäst (Ur "Guntarne") / Gunnar Rosenqvist / Nils Ankarstrand, piano (Insp. 30.01.1953) / X 7869 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga