Gullan Bornemark (28.11.1927 - )

Textförfattarinna, kompositris och musikpedagog. Född i Härnösand. Utexaminerades från Musikhögskolan i Stockholm 1951. Startade i början av 1950-talet musikskolan Blåklockan i Malmö och började även skriva visor. Bl.a. har hon har skrivit flera visor om trafik, som ingått i barnprogrammen med Tant Anita och Televinken med syfte att lära barn hur man skall bete sig i trafiken. Gift 1950 med ?? och med vilken hon har 4 barn.

 Skivinspelningar
 Cupol
 Sveriges äldsta knarr / Gullan Bornemark,  piano (Insp. 08.1956) / 7011 / 
 Fågelkören / Gullan Bornemark,  piano (Insp. 08.1956) / 7011 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga