Grace Eklund Carlson
Sångerska. Svensk-amerikanska. Syster till Florence Eklund Reims?
Skivinspelningar
Victor
Ach ett land mera skönt än en dag / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 24.01.1918) / (Mx-B-21377) / 
Aftonstjernan / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 7.05 .1918) / (Mx-B-21829) / 
Barndomshemmet / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 12.12.1921) / 73179 / *
Bland fjellen / Orch. (Insp. N.Y. 15.02 .1917) / (Mx-B-19082) / 69323
En Söndagsmorgon / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 09.11 .1917) / 72558 / 
Farväl! - Aftonstämning / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 18.04 .1917) / 69668 / 
Göken / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 09.11 .1917) / 73069 / 
Hemlandet / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 15.02 .1917) / (Mx-B-19084) / 69323 /
Hvar jag gar / Orch. (Insp. N.Y. 7.06 .1918) / (Mx-B-21895) / 
Hvilken vän vi ha i Jesus / Florence Eklund Reims / Organ (Insp. N.Y. 17.10 .1917) / (Mx-B-20785) / 
Höstvisa / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 13.03 .1917) / 69521 / 
I modersfamnen / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 07.05 .1918) / (Mx-B-21828) / 
Klippa du sombrast förmig / Florence Eklund Reims / Organ (Insp. N.Y. 17.10 .1917) / (Mx-B-20786) / 
Led milda ljus / Florence Eklund Reims / Organ (Insp. N.Y. 17.10 .1917) / (Mx-B-20787) / 
Lugn hvilar sjön / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 13.03 .1917) / 69521 / 
Längese'n / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 24.01 .1918) / 72261 / 
Lärkan / Orch. (Insp. N.Y. 13.03 .1917) / 69366 / 
O hur underskön är ej varens tid / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 12.03 .1918) / (Mx-B-21571) / 
Om hösten / Orch. (Insp. N.Y. 07.05 .1918) / (Mx-B-21830) / 
Silvertråder / Orch. (Insp. N.Y. 12.12 .1921) / 73179 / *
Sommarnatten / Orch. (Insp. N.Y. 12.03 .1918) / 72558 / 
Vid nattetid / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 09.11 .1917) / (Mx-B-20960) / 
Våren / Florence Eklund Reims / Orch. (Insp. N.Y. 07.05 .1918) / 76069 / 

- Till första sidan -
© Svänga-Benga