Göteborgs symfoniorkester
Skivinspelningar
Telefunken
Grevinnan Mariza, potp. del 1&2 / Instrumental / Göteborgs symfoniork. / E 19003 / 12"
Cirkusprinsessan, potp. del 1&2 / Instrumental / Göteborgs symfoniork. / E 19004 / 12"

Telestar
De fåvitska jungfrurna, del 1&2 / Göteborgs symfoniork. /  E 19005 / 12" *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga