Gotlands-Nisse
Musiker och kompositör.

Musikaliska alster
Visbyminnen ~
Gotlands-polka ~
 
Skivinspelningar
Sonora
Gotlands-polka / Gotlands-Nisse, tonett-solo / Carl Jularbos ork. / 7158 / *
Klarinettpolka / Gotlands-Nisse / 7857 /
Trolleboschottis / Gotlands-Nisse / 7857 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga