Göte Hanemark
Sångare, joddlare.
Skivinspelningar 
Toni
Från morgon till afton / Ork. / 548 / *
Från måndag till lördag / Ork. / 548 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga