Gösta "Stampelle" Pettersson (02.02.1910 - 30.07.1989)

Musiker (trumpet) och sångare. Född i Motala. Utbildade sig till militärmusiker i Linköping och flyttade till Stockholm 1929. I början av 1930-talet räknades han som en av de bästa jazzsolisterna på trumpet i Sverige. Spelade då i Håkan von Eichwalds orkester och senare Arne Hülphers. Kom sedan på 1940-talet till Thore Ehrlings orkester. Slutade som yrkesmusiker i början av 1950-talet och blev tjänsteman på SAAB i Linköping.

Skivinspelningar
Sonora
Karl-Alfred / Gösta Jonsson & Co (Insp. 24.04.1936) / 3158 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga