Gösta Jahner
Sångare.
Skivinspelningar
Polydor
Med min lilla ukulele / Sam Samsons ork. (Insp. 1941) / 49505 /
Sådant säges bäst med rosor / Sam Samsons ork. (Insp. 1941) / 49505 /

- Till första sidan -
© Svänga-Benga