Gösta Hemming (02.07.1917 - )

Musiker (piano, basun) och orkesterledare. Fick sin musikutbildning vid Karlsborgs regemente (LV 1?) där han spelade basun men även piano. Kom 1939 till Bal Palais och Gösta Jonssons orkster som han sedan turnerade med i folkparkerna under ett par år innan han kom till Scalateatern som revykapellmästare.

Skivinspelningar
Cupol
Jumpa Jansson / Curt Löwgren / Talskiva - trio (Insp. 08.05.1948) / 4218 / *

- Till första sidan -
© Svänga-Benga