Gösta Elweroth (1909 - ??)
Sångare, kompositör, Albert Engström samlare och allsångsledare i Norrköping.

Litt: Gösta Elweroth - sångartist (Yngve Aldhagen, Norrköping, 1990).
Skivinspelningar
Cupol
Agust / Talskiva (Insp. 17.03.1950) / 4353 / *
Pråmskeppar Erikssons predikan, del 1&2 / Talskiva (Insp. 17.03.1950) / 4351 / *
Skeppar Vesterboms erfarenhet / Talskiva (Insp. 17.03.1950) / 4353 / *
Zacharias om Agust / Talskiva (Insp. 17.03.1950) / 4352 / *
Östermans eftermäle / Talskiva (Insp. 17.03.1950) / 4352 / *

Musikaliska alster
Hambovisa ~

- Till första sidan -
© Svänga-Benga